Sağlık Bakanlığı’na tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak


Sıhhat Bakanlığının “2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sıhhat Temel Kanunu’nun ilgili ile ilgili ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan gelecek ile Atanacak Sıhhat Bazı Kur’unun Atama Usul ve Esaslarına iyi mi seçilmişe gore, Sıhhat Bakanlığı ve kurumlar ile öteki kamu kurum ve uygulamalarının gereksinim için, çocuklukta bekleyen hizmetlere gore olanlar olanlar ile ilgili uzman hekim, hekim, uzman dişbi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilkleştirme yada tekrardan yapılacak-yer ve işlemleri, duyuru edilecek şekli iş noter tarafınca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Kurada için iki akademisyen için adaylar yerleştirme yerleştirme, öteki unvan ve branşlar için yalnız ikinci yerleştirmeye yerleştirmek.

Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için yabancı dil kafi haiz ve lisans programlarından mezun olmuş mezun mezuniyet personel alımı yapılacak.

İkincide kullanım ise Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla kamu kurum ve uygulamalar için eczacı, uzman diş tabibi, dişbi, hekim ve uzman hekim yönetiminde personel alımı gerçekleştirilecek.

Sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genelnün “https://yhgm.saglik.gov.tr” web başvurusu yer edinen Personel Informasyon Sistemi (PBS) üstünden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak. Kura yeri ve saati web adresinden duyuru edilecek.


Müracaat formülü elektronik doldurulacak

Adaylar takviminde belirtilen tarihlerde başvuruda başvuruda elektronik kurslar verecek, tercihlerini kayıtlarını kesinleştirecek. Kesinleştirme ayarları oluşturulduktan sonrasında bilgiler ve tercihlerde yardımda yapılamayacak. Kesinlik uygulanmayanlar ise dikkate alınmayacak. Kati müracaat formülü fiziki evrak olarak gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanunki Türk asil yabancıların, satın alınan Türk asil resmina mandıra belgeyi müracaat sistemi üstünden elektronik seyirleri kaydetmeleri.

Eczacı için kullanılabilir. unvan ve branşa haiz adaylar, yalnız yerleştirmek için tercihte bulunabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek Genel kurayla kalank kullanank adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde münhallere genel kurayla yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup Mayısnu iptal etmek isteyenler, 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri ​​içinde PBS üstünden elektronik planlamak planlanabilir. Kura alanı iptal ettirenler bu kuraya tekrardan başvuruda bulunamayacak.

İncelemeye uygunn başvurular, retleriyle tebliga ilant geçmek suretiyle ilerleyecek. Buna yönelik incelemeler elektronik ilerleme ve sonuçlar PBS’den açıklanacak.

Devlet memurluğundan atan ve sayılanların 657 sayılı Devlet Memurları’nın Kanunu. Sadece bu durumda bulunanlardan, kuranın son müracaat evveliyatına engel olabilecek 1 ay kalanların başvuruları kabul edilecek.


ayarnen şartlara uymayan adayların başvuruları yapılacak

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatlarında, adayın başvurudat esas alınacak. Kura olacak herhangi bir hale gelen bir kadro yada durumdaki bölgeler, onun ilanından itibaren 1 yıl yine yine kuraya başvuramayacak.

Konaklama şartlarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Kabulven başvuruları kabul edilemez kurayla durumdaki atama dahi yapılmayacak. Belgeleri tamamlanmamış olan yada başvuruda bulunan adayların da başvuruları geçersiz sayılacak.

Kura süresince kadrolara yerleşen adaylar, ürünlerinde arşivlendikten sonrasında sonuçlanacak sonrasında atanacak. Arşiv için fena olacakların ataması yapılacak olsa dahi iptal edilecek.

5335 sayılı Kanun kapsamında emekli olan hekim ve uzman tabipler, Sıhhat Bakanlığı ve kadrolarını tercih edebilecek. Sadece aynı kanun gereği emekli hekim ve uzman atamaları gerçekleştirilmeyecek.


Atama kurası

İlanda yer edinen “2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi”ne gore, PBS tarihinde başvurular, yarından itibaren 30 Mayıs Pazartesi günü 18.00’e kadar yapılacak.

Müracaat değerlendirme 9 Haziran Perşembe günü PBS duyuru edilecek. İnceleme neticeleri başvuruları reddedilenlerin gene seçimleri, 10 Haziran Cuma saat 18.00’e kadar bu sistem tarafınca alınacak. İtiraz 15 Haziran Çarşamba günü PBS üstünden açıklanacak.

Kura günü 16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” web adresinden duyuru edilecek. Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00’e kadar alınacak.

Kamu kurum ile yapılacakda sözleşmeli olanlar ve hususi mülklerinde, atandıklarına yapıldıyla ilişikten sonrasında sıhhat görevlilerine teslim olacak sağlıke teslim olacaklar.

Yoruma kapalı.