Vatikan, sömürgeciliği mazur göstermek için kullanılan ‘’keşif doktrinini’’ reddetti

Kaynak, Reuters

15. yüzyıldan beri Vatikan, Avrupalı ​​sömürgeci güçlerin keşfettikleri “yeni” toprakları yerli halklardan zorla almak için referans olarak kullandıkları “keşif doktrinini” resmen reddetmiştir.

Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan’da bakanlığa denk gelen Kültür ve Eğitim Dairesi ile İnsani Gelişmeyi Teşvik Dairesi konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Keşif doktrini beyanı, 1400’lerde dönemin papaları tarafından yayınlanan bazı belgelerin “yerli halklara karşı ahlaksız eylemleri haklı çıkarmak için rakip sömürgeci güçler tarafından siyasi olarak manipüle edildiğini” belirtir. Kilise yetkililerinin de buna itiraz etmediği vurgulanıyor.

Öte yandan yayın, bu doktrinin Katolik inancını asla yansıtmadığının altını çiziyor.

Yoruma kapalı.