Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır?

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır? – Günün Haberleri

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır?

Arife gününün idrak edilmeye başlamasının ardından İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı başlayacak. Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği günlerde vakit namazlarında tekbir getirecek olan kişiler bu tekbirlerin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini araştırmayı sürdürüyor. İşte tekbirin hükmü ve yapılacağı günler…

DİYANET TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Diyanet’in tekbir ile ilgili paylaşımı şu  şekilde:

[embedded content]

Yoruma kapalı.